Partneři projektu

Medzinárodný detský spevácký festival pre sólistov vo veku 6-15 rokov (pop, rock, jazz, folk, classical)

LOGO Bon Art Pops Orchestra

reklama našeho partnerareklama našeho partnera

Prihláška/súhlas

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DO 5. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE SANREMO JUNIOR SK 2020–2021

A

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NEZLETILÉHO V 5. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE SANREMO JUNIOR SK 2020–2021

Účast soutěžícího (nezletilé osoby) je podmíněna předchozím souhlasem jeho zákonného zástupce. Vyplněnou a podepsanou přihlášku do soutěže/souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého v soutěži uveřejněné na webových stránkách www.sanremojunior.sk je zákonný zástupce soutěžícího povinen vyplnit a podepsat tento souhlas Pořadatelům na místě před zahájením výběrového kola. Má se za to, že jakákoli nezletilá osoba (soutěžící) se soutěže účastní se souhlasem svého zákonného zástupce.