Registrácia do súťaže | SANREMO JUNIOR
Partneři projektu

Medzinárodný detský spevácký festival pre sólistov vo veku 6-15 rokov (pop, rock, jazz, folk, classical)

LOGO Bon Art Pops Orchestra

reklama našeho partnerareklama našeho partnera

Registrácia do súťaže

Prosím, venujte pozornosť správnemu vyplneniu.

Záväzná prihláška do 3. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže SANREMO JUNIOR.

Uzáverka: 30. 9. 2018

Záväzná prihláška do 3. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže SANREMO JUNIOR

Súťažiaci Meno súťažiaceho: Priezvisko súťažiaceho: Dátum narodenia (DD.MM.RR)
vek k 31. 12. 2019 musí byť v rozpätí 6-15 rokov:

Bydlisko (Ulica č.p., mesto, PSČ):
Zákonný zástupca Meno a priezvisko: Telefón (+421 123456789): E-mail:
Súťažná pieseň pre základné/výberové kolo Názov piesne: Interpret: Autor textu: Autor hudby:
  • Pomôcka
Nutné pre nahlásenie do SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský), túto pieseň vložte nižšie vo formáte MP3 alebo WMA
Hudobný doprovod pre druhú pieseň vo výberovom kole CD/USB - half playback   Hudobný nástroj
  • Pomôcka
Súťažiaci má možnosť vo výberovom kole sám seba sprevádzať na hudobnom nástroji, hudobné sprevádzanie inej osoby nie je povolené. Pokiaľ v dolnej časti formuláru (poznámka) uvediete hudobný nástroj, prosím, napíšte aký.
Vloženie súborov JPG obrázok súťažiaceho (max 2 MB) Hudobný súbor (MP3 alebo WMA max 8 MB):
  • Pomôcka
  • Fotografia vo formáte JPG by mala mať dostatočnú kvalitu (na šírku cca 800 px), jej veľkosť max. 2MB
  • Pieseň prihlásenej/prihláseného interpreta vo formáte MP3 alebo WMA max. 6 MB
Doplňujúce informácie (255 znakov) a súhlas s pravidlami súťaže

Súťažiaci (jeho zákonný zástupca alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) podpisom a odoslaním tejto prihlášky výslovne prehlasuje, že sa s Podmienkami súťaže oboznámil znenie Podmienok súťaže v plnom rozsahu potvrdzuje a s týmto znením Podmienok súťaže súhlasí.

Súhlasím s pravidlami súťaže
Přečíst Pravidla

Souhlasím se zpracováním údajů
Přečíst Souhlas se zpracováním o.ú.

Přečetl/a jsem si zásady zpracování os. údajů pořadatelem (GDPR)
Přečíst GDPR

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo dva: