Partneři projektu

Medzinárodný detský spevácký festival pre sólistov vo veku 6-15 rokov (pop, rock, jazz, folk, classical)

LOGO Bon Art Pops Orchestra

reklama našeho partnerareklama našeho partnera

Prihláška/súhlas

Vyplňte iba v prípade, ak súťažiaci postúpi do výberového kola.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO 3. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SANREMO JUNIOR/SANREMO­JUNIOR SLOVAK REPUBLIC

A

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU S ÚČASŤOU NEPLNOLETÉHO V 3. ROČNÍKU MEDZINÁRODNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SANREMO JUNIOR/SANREMO­JUNIOR SLOVAK REPUBLIC

Účasť súťažiaceho (neplnoletej osoby) je podmienená predchádzajúcim súhlasom jeho zákonného zástupcu.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku do súťaže /súhlas zákonného zástupcu s účasťou neplnoletého v súťaži uverejnenej na stránkach www.sanremojunior.sk , je zákonný zástupca súťažiaceho povinný predložiť Usporiadateľom najneskôr pred zahájením výberového kola, tj. v prípade postupu súťažiaceho zo základného kola.

Predpokladá sa, že akákoľvek neplnoletá osoba (súťažiaci) sa na súťaži zúčastní len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.