Partneři projektu

Medzinárodný detský spevácký festival pre sólistov vo veku 6-15 rokov (pop, rock, jazz, folk, classical)

LOGO Bon Art Pops Orchestra

reklama našeho partnerareklama našeho partnera

Prihláška/súhlas

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA DO MEDZINÁRODNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SANREMO JUNIOR/SANREMO­JUNIOR SLOVAK REPUBLIC

A

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU S ÚČASŤOU NEPLNOLETÉHO V MEDZINÁRODNEJ SPEVÁCKEJ SÚŤAŽE SANREMO JUNIOR/SANREMO­JUNIOR SLOVAK REPUBLIC

Účasť súťažiaceho (neplnoletej osoby) je podmienená predchádzajúcim súhlasom jeho zákonného zástupcu.

Vyplnenú prihlášku do súťaže zašlete do 20.9.2019 na email: amachova@sanremojunior.cz

Predpokladá sa, že akákoľvek neplnoletá osoba (súťažiaci) sa na súťaži zúčastní len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.